آیدی پلاک
مشارکت در ساخت همدان

همه چیز درباره قرارداد مشارکت در ساخت در همدان

ساخت و ساز همواره یکی از فعالیت های اساسی در هر شهر و کشوری بوده است و از طریق مشارکت در ساخت، شهروندان می توانند به بالا بردن کیفیت زندگی خود و جامعه خود کمک کنند. در شهر همدان نیز، بسیاری از پروژه های ساخت و ساز با مشارکت مردم و سرمایه گذاری هایی که […]